Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Fríða Rós Valdimarsdóttir formaður Kvenréttindafélagsins undirrita samstarfssamning 6. febrúar 2019.

Kvenréttindafélag Íslands og forsætisráðuneytið hafa gert með sér samning um að félagið sinni fræðslu, námskeiðshaldi og upplýsingagjöf um jafnrétti kynjanna á innlendum og erlendum vettvangi.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og Fríða Rós Valdimarsdóttir, formaður stjórnar Kvenréttindafélagsins, undirrituðu samning þessa efnis í dag 6. febrúar 2019.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra:

„Kvenréttindafélagið hefur gegnt afar mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi í rúma öld. Við vitum að þekking er mikilvægasta tækið til að takast á við kynjakerfið og þess vegna skiptir miklu að rótgróið félag eins og Kvenréttindafélagið hafi tök á að sinna fræðslu- og upplýsingamálum.“

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Fríða Rós Valdimarsdóttir formaður Kvenréttindafélagsins, undirrita samstarfssamning 6. febrúar 2019.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Fríða Rós Valdimarsdóttir formaður Kvenréttindafélagsins undirrita samstarfssamning 6. febrúar 2019.

Meginmarkmiðið samningsins er að efla fræðslu fyrir almenning um kynjajafnréttismál í samræmi við markmið laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samkvæmt samningnum skal Kvenréttindafélagið sinna árlegri útgáfu tímaritsins 19. júní, opnum fundum, útgáfu námsefnis um jafnréttismál á rafrænu formi eða prenti og með gerð upplýsingaefnis á íslensku og ensku til birtingar á vefsvæði félagsins.

Auk almennrar fræðslu skal Kvenréttindafélagið m.a. standa að:

  • Námskeiði fyrir konur, þar á meðal konur af erlendum uppruna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, og einnig um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, með það að markmiði að auka þátttöku allra kvenna í umræðu og starfi á opinberum vettvangi.
  • Árlegum samráðsfundum með konum á Alþingi og í sveitarstjórnum um leiðir til að auka þátttöku kvenna og styrkja stöðu þeirra á vettvangi stjórnmálanna.
  • Árlegum samráðsfundum með kennurum sem kenna kynja- og jafnréttisfræði á öllum skólastigum í því augnamiði að auka þekkingu og færni kennara á sviði jafnréttismála.
  • Árlegu kynjaþingi frjálsra félagasamtaka á sviði jafnréttismála.

Samningurinn gildir frá 15. febrúar 2019 til 15. febrúar 2020 og greiðir forsætisráðuneytið Kvenréttindafélaginu 10 milljónir króna til að sinna þeim verkþáttum sem samningurinn tekur til. Kveðið er á um að framkvæmd verkefna samkvæmt samningnum fari fram í nánu samráði við skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu.

Aðrar fréttir