Kvenréttindafélag Íslands hefur tilnefnt eftirfarandi fulltrúa í starfshópa í tengslum við heildarendurskoðun laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla:

Starfshópur I um launajafnrétti og vinnumarkað

Stefanía Sigurðardóttir, aðalmaður

Hildur Helga Gísladóttir, varamaður

Starfshópur II um kæruleiðir og viðurlög

Eva Huld Ívarsdóttir, aðalmaður

Bergljót Tul. Gunnlaugsdóttir, varamaður

Starfshópur III um stjórnsýslu jafnréttismála o.fl.

Tatjana Latinovic, aðalmaður

Kristín Ástgeirsdóttir, varamaður

Starfshópur IV um bann við mismunun á grundvelli kyns

Helga Dögg Björgvinsdóttir, aðalmaður

Ellen Jacqueline Calmon, varamaður

Kvenréttindafélag Íslands hvetur stjórnvöld til að greiða fyrir fundarsetu í starfshópum sem skipaðir verða í tengslum við heildarendurskoðun laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Fulltrúar frjálsra félagasamtaka sem fá sæti í starfshópunum sitja þar ekki á vegum atvinnurekenda, heldur vinna allt nefndarstarf í sjálfboðastarfi, og þurfa jafnvel að taka sér frí frá launaðri vinnu til að sinna nefndarstarfinu. Sjálfsagt er að stjórnvöld greiði fyrir störf sem unnin eru fyrir þau, sem og að þau bæti upp tekjutap sem fulltrúar kunna að verða fyrir vegna nefndarsetu.

Norræna kvennahreyfingin samþykkti á Nordiskt Forum 2014 kröfur sem jafnréttisráðherrum Norðurlanda var afhent, þar sem þess er skilyrðislaust krafist að kvennasamtökum sé tryggt fjármagn og gefið tækifæri til að taka þátt í stefnumótun á sveitarstjórnarstigi, á landsvísu og á alþjóðavettvangi, samanber kröfur Kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Pekingsáttmálans.

Aðrar fréttir