Lesið á íslensku

Read in English

Rządy Polski i Turcji ogłosiły plany wycofania się z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej także Konwencją Stambulską.

Konwencja stambulska została podpisana w 2011 roku i jest pierwszym na świecie wiążącym instrumentem zapobiegającym przemocy wobec kobiet. Kraje, które podpisały konwencję, są prawnie zobowiązane do ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy, świadczenia usług ofiarom oraz działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencję podpisały 44 państwa narodowe i Unia Europejska, a ratyfikowały ją 34 państwa, w tym Islandia.

Kroki, jakie podjęły rządy Polski i Turcji, aby wycofać się z konwencji, są przerażające i stanowią poważną porażkę w globalnej walce o równość płci. Działania te to nie tylko atak na kobiety, ale także na osoby LGBTQ +, grupy mniejszościowe i osoby w trudnej sytuacji. To wielkie rozczarowanie, że Polska i Turcja, jedne z pierwszych krajów, które ratyfikowały konwencję stambulską, planują wycofanie się z niej.  Zmiana stanowiska Polski i Turcji uniemożliwia osiągnięcie pełnej równości nie tylko w granicach tych krajów, ale w całej Europie, ponieważ ta decyzja stanowi niebezpieczny przykład dla innych państw, w których prawa człowieka i demokracja są atakowane.

Islandzkie Stowarzyszenie Praw Kobiet (IWRA) jest członkiem Europejskiego Lobby Kobiet (EWL), organizacji parasolowej zrzeszającej feministyczne organizacje pozarządowe w Europie. W oświadczeniu wydanym w sprawie starań Polski o wycofanie się z konwencji Gwendoline Lefebvre, przewodnicząca EWL, zwraca uwagę, że Konwencja Stambulska jest najbardziej wszechstronnym instrumentem, jakim dysponują europejskie rządy, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet. „Nie możemy zaakceptować tego, że państwo członkowskie UE decyduje się na wycofanie ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony praw kobiet” – mówi pani Lefebvre. Tatjana Latinovic, prezes IWRA, zgadza się z tym i mówi, że „atak na prawa kobiet w jednym kraju jest atakiem na prawa kobiet na całym świecie. Te prawa nie były łatwe do osiągnięcia i musimy je chronić ”.

IWRA wraz ze swoimi siostrzanymi organizacjami w Polsce i Turcji, NEWW-Polska i Avrupa Kadin Lobisi Turkiye Koordinasyonu, znajdują się na pierwszej linii frontu w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony kobiet oraz równości płci w swoich krajach. IWRA solidaryzuje się ze wszystkimi kobietami, ludźmi i organizacjami feministycznymi w Polsce i Turcji, które od dziesięcioleci niestrudzenie pracują nad stworzeniem społeczeństwa równego płci.

IWRA wzywa rządy Polski i Turcji do potwierdzenia swojego zaangażowania w przestrzeganie Konwencji Stambulskiej oraz do zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony kobiet oraz równości płci granicach swoich państw.

IWRA nalega, aby rząd Islandii działał na rzecz zapewnienia, aby wszystkie państwa europejskie przestrzegały i wypełniały Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz potępiły plany wycofania się z konwencji w Polsce i Turcji.

Aðrar fréttir